Aktuality

23.5.2023

ZMĚNY ORDINAČNÍ DOBY V KRÁLOVĚ DVOŘE

 

Vážení klienti,

 

ve dnech 23.5.- 31.5.  bude lékař ordinovat 13:00-20:00.

Recepce a prodejna bez omezení 

 

Děkujeme za pochopení.


20.5.2023

Změna ordinační doby v Praze 1-2.6.2023

Vážení klienti,

ve dnech 1-2.6.2023 bude lékař přítomen od 13 hodin.

Prodejna a recepce bez omezení.

Děkujeme za pochopení


19.5.2023

Změna ordinační doby ve dnech 24.5. a 29.5.2023 v Praze

Vážení klienti

ve dnech 24.5. a 29.5.2023 bude lékař přítomen od 13 hodin.

Recepce a prodejna bez omezení.

Děkujeme za pochopení


8.5.2023

ORDINAČNÍ DOBA KRÁLŮV DVŮR 8.5.2023

Vážení klienti, 

během státního svátku 8.5., v Králově Dvoře ordinujeme v čase 15:00 - 19:00.

Děkujeme za pochopení


27.4.2023

Ordinační doba Králův Dvůr 1.5.2023

Vážení klienti, 

během státního svátku 1.5., v Králově Dvoře ordinujeme v čase 15:00 - 19:00.

Děkujeme za pochopení


31.3.2023

Změna ordinačních hodin v Praze a Králově Dvoře

Vážení klienti, ve dnech od 4.4. do 10.4.2023 bude otevřeno následovně

                     Praha                                               Králův Dvůr

út 4.4.       lékař přítomen od 13.00 - 20.00          normální provoz od 9.00 - 20.00

st 5.4.       normální provoz 9.00 - 20.00               normální provoz od 13.00 - 20.00

čt 6.4.       lékař přítomen od 13.00 - 20.00           lékař přítomen od 13.00 - 20.00 

pá 7.4.      pohotovost 15.00 - 19.00                      pohotovost 15.00 - 19.00

so 8.4.      pohotovost 9.00 - 13.00                        pohotovost 15.00 - 19.00

ne 9.4.      pohotovost 15.00 - 19.00                     pohotovost 15.00 - 19.00

po 10.4.    pohotovost 15.00 - 19.00                     pohotovost 15.00 - 19.00

 

Ve dnech 4.4. a 6.4.2023  bude v Praze i Králově Dvoře recepce a prodejna bez omezení.

Děkujeme za pochopení


17.3.2023

Změna ordinačních hodin v Praze

Vážení klienti,

V Praze ve dnech 20.03. a 22.03. je lékař přítomen pouze v odpoledních hodinách od 13:00. Dne 23.3. je lékař přítomen v čase od 12.00 do 18.00. Recepce a prodejna bez omezení.

Předem Vám děkujeme za pochopení,

Vaše veterinární klinika Anděl.

Dear clients,

In Prague on 20.03. and 22.03.  the doctor is only avaible in the afternoon from 1 p.m. On 23.3. thew doctor is available from 12 a.m. to 6 p.m.

Thank you in advance for your understanding,

Your Veterinary clinic Anděl


17.3.2023

ZMĚNY ORDINAČNÍ DOBY V KRÁLOVĚ DVOŘE

Vážení klienti,

ve dnech 21.3. a 23.3. bude z organizačních důvodů lékař přítomen od 13:00 do 20:00.

 

Děkujeme za pochopení.

 


28.1.2023

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY V KRÁLOVĚ DVOŘE

Vážení klienti, 

dne 30.1.3.2. bude lékař z organizačních důvodů přítomen až od 13:00 do 20:00.

a 1.2.2023 bude lékař přítomen od 13:00 do 18:00.

Recepce bez omezení.

 

Děkujeme za pochopení


26.1.2023

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY V KRÁLOVĚ DVOŘE

Vážení klienti, 

dne 26.1.2023 bude lékař přítomen až od 13:00.

Recepce bez omezení.

 

Děkujeme za pochopení


28.12.2022

Změna ordinační doby ve středu 28.12.2022 (Praha)

Vážení klienti,

z organizačních důvodů bude dnes 28.12.2022 lékař přítomen od 13 hodin.

Recepce a prodejna bez omezení

 

Děkujeme za pochopení


20.12.2022

Ordinační doba v období svátků Praha a Králův Dvůr

Vážení klienti, během vánočních prázdnin budeme mít otevřeno nasledovně:

 

 24.12.2022          9.00  -  12.00 hod.

 25.12.2022        15.00  -  19.00 hod.

 26.12.2022          9.00  -  13.00 hod.....Praha

                              15.00  -  19.00 hod.....Králův Dvůr

     

27.12.2022  - 30.12.2022          9.00  -  20.00  hod.

 

31.12.2022         9.00  -  13.00  hod.

  1. 1.2023        15.00  -  19.00  hod.


15.7.2018

Zakoupili jsme nové krevní analyzátory!

Do obou klinik jsme zakoupili kvalitní krevní analyzátory Fuji. Umožní nám do několika minut s vysokou přesností provést hematologické, biochemické a imunologické vyšetření krve včetně stanovení iontů a hormonů.


9.5.2018

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“)

Veterinární klinika Anděl, Staropramenná 27, 150 00 Praha 5, IČ: 64752755 (dále jen „klinika“ nebo „poskytovatel“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Veterinární klinika Anděl, Staropramenná 27, 150 00 Praha 5, IČ: 64752755 . Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu veterina.andel@sez­nam.cz.

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Na veterinární klinice jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech: potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče – pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu. zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava – protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení, bydliště a datum narození zákazníka; protože nám právní úprava ukládá předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.; zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu kliniky – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.; zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud veterinární klinika zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu, poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Zákazníky, kteří navštívili veterinární kliniku poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností Kliniky stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.


27.7.2015

Nově digitalizace rentgenových snímků!

Do obou našich veterinárních klinik - v Praze i v Králově Dvoře jsme zakoupili nové moderní systémy Konika – Minolta pro digitalizaci rentgenových snímků. Tyto nám umožní rychleji pořizovat kvalitnější snímky, které je možno podle potřeby zvětšovat, upravovat a elektronicky odesílat.